Het Internationale Esperanto-Archief


Tijdelijk aanbod op de Steun-pagina.


Internacia Esperanto-Arkivo (Internationaal Esperanto-Archief, kortweg IEspA) heeft tot doel: het verzamelen, archiveren, beschermen, beheren en toegankelijk maken van boeken, tijdschriften en andere documenten in en over Esperanto en plantalen, zoveel mogelijk in hun originele vorm (naast digitale kopieën).
Dit archief is gericht op bewaren als erfgoed, voor onbeperkt lange termijn.

Om dit doel waar te maken trekt de vereniging archiefstukken aan op allerlei manieren. Ze zorgt voor een omgeving (eigendom of huur) die geschikt is voor bewaring in optimale omstandigheden qua klimaat, veiligheid en dergelijke. Een detailinventaris van de archiefstukken wordt continu bijgewerkt. Uitlening is in principe niet voorzien, toegang kan ter plaatse of via andere wegen, bijvoorbeeld een scan.

De vereniging is opgericht op 22 januari 2021 en officieel erkend als vzw op 25 januari 2021.

Wie

De oprichters en tegelijk de bestuursleden zijn: Bert Boon (Tienen), Roland Rotsaert (Brugge) en Marc Vanden Bempt (Winksele).

Collectie

Twee bestaande collecties in België waren op termijn bedreigd:

Beide collecties hadden nood aan een stevigere juridische basis dan ze tot dan hadden.
Het Internationaal Esperanto-Archief nam beide collecties over.
Vanaf dan groeide en groeit ze aan.

We hebben contacten met verschillende personen en instanties om ook hun archief, als dat met verdwijnen bedreigd is, te redden.
Als je zelf of je groep een veilige bewaarplaats zoekt voor je Esperanto-stukken, gelieve dan IEspA te contacteren via het adres onderaan de pagina of via het formulier op de Contact-pagina.

Steun

De vereniging verwelkomt alle mogelijke steun.
We beschikken over zo'n 250.000 € maar hebben nog eens zoveel nodig voor de aankoop van een geschikt gebouw voor bewaring van de collectie mogelijk te maken.

Als Vriend van IEspA, met Bouwstenen of als Vrijwilliger kan jij mee de toekomst van IEspA veilig stellen. Draag jij een steentje bij?
Aanmeldingen, reacties en suggesties zijn heel welkom bij IEspA. Contacteer ons via het formulier op de Contact-pagina.