Een nieuwe vereniging

Internacia Esperanto-Arkivo (Internationaal Esperanto-Archief), kortweg IEA, is opgericht in januari 2021 en officieel erkend als vzw op 25 januari 2021.

De vereniging heeft tot doel: het verzamelen, archiveren, beschermen, beheren en toegankelijk maken van boeken, tijdschriften en andere documenten in en over Esperanto en plantalen, in hun originele vorm.
Dit archief is gericht op bewaren als erfgoed, voor onbeperkt lange termijn.

Om dit doel waar te maken trekt de vereniging archiefstukken aan op allerlei manieren. Ze zorgt voor een omgeving (eigendom of huur) die geschikt is voor bewaring in optimale omstandigheden qua klimaat, veiligheid en dergelijke. Een detailinventaris van de archiefstukken wordt continu bijgewerkt. Uitlening is in principe niet voorzien, toegang kan ter plaatse of via andere wegen, bijvoorbeeld een scan.

Wie

De oprichters en tegelijk de bestuursleden zijn: Bert Boon (Tienen), Roland Rotsaert (Brugge) en Marc Vanden Bempt (Winksele).

Collectie

De basis van de collectie wordt gevormd door overdracht van de al tientallen jaren bestaande collecties van Marc Vanden Bempt (Winksele, België, volledige collectie) en César Vanbiervliet (Kortrijk, België, gedeelte van de collectie).

We hebben al contacten met enkele andere personen en instanties om ook hun archief, dat met verdwijnen bedreigd is, te redden.
Begin 2021 namen we de boeken, tijdschriften en andere documenten over van de (vroegere) plaatselijke groep van Valenciennes (FR, collectie van Jean Dietrich) met meer dan 1.400 stukken.

Als je zelf of je groep een veilige bewaarplaats zoekt voor je Esperanto-stukken, gelieve dan IEA te contacteren via het adres onderaan de pagina.

Mecenaat

De vereniging verwelkomt nu al mecenassen om de aankoop van een geschikt gebouw voor bewaring van de collectie mogelijk te maken. Voor dat gebouw zijn enkele honderduizenden euro's nodig, bovenop het bedrag dat al ter beschikking staat.
De mecenassen worden vereeuwigd als de mensen die samen de basis vormen van het Internationle Esperanto-Archief, de mensen dus die het Archief als het ware mee opgericht hebben. Je bent heel welkom!
Klik hier voor meer hierover.

Daarnaast kan je IEA ook bescheidener steunen als Vriend van IEA of met aankoop van een bouwsteen en/of boeken.

Aanmeldingen, reacties en suggestie zijn heel welkom bij IEA. Contacteer ons via het formulier onderaan de "Steun"-pagina.